Wat is begeleid wonen?

Er zijn twee vormen van begeleid wonen. Mensen kunnen in hun eigen woning blijven wonen of men zal verhuizen naar een zorginstelling. De keuze tussen deze twee vormen wordt gemaakt door te bepalen hoeveel zorg er nodig is en hoe deze zorg het beste aangeboden kan worden. Het doel is om mensen in hun eigen huis te laten wonen, maar soms is dit helaas niet mogelijk. Dan biedt beschermd wonen een uitkomst. Meer informatie over de verschillende vormen van begeleid wonen vind je hieronder.

Volwassenen

Ouderen

Begeleid zelfstandig wonen

Wanneer je ondersteunend wil gaan wonen en een eigen woning hebt, wordt er gesproken van ambulante begeleiding. Dit houdt in dat er een ambulant begeleider bij jou thuis komt voor de dagelijkse gang van zaken zoals schoonmaak, administratie, gesprekken enzovoort.

Ambulante begeleiding kan voor een uur per week worden ingezet tot maximaal 10 uur. Heb je meer begeleiding nodig? Dan is beschermd wonen misschien wel iets voor jou.

Het verschil tussen begeleid wonen en beschermd wonen

Bij begeleid wonen krijgt de hulpbehoevende een aantal uur per week begeleiding. Het grootste deel van de tijd weet diegene zichzelf te redden en is begeleiding niet nodig. Bovendien is het zo dat de hulp plaatsvindt in de eigen woning zodat mensen hun vertrouwde omgeving niet hoeven te verlaten.

Bij beschermd wonen ligt dit anders. Het gaat hierbij om zorg die 24 uur per dag wordt verleend. Deze vorm van begeleiding vindt in een instelling plaats als 24 uur per dag toezicht nodig is. Mocht zorg op afroep of op afstand voldoende zijn, dan kan beschermd wonen worden aangeboden in de eigen omgeving. Het doel van beschermd wonen is dat mensen uiteindelijk weer zelfstandig kunnen wonen. Tijdens de begeleiding wordt er geleerd hoe men voor zichzelf kan zorgen en krijgt men hulp bij dagindeling en therapie wanneer er sprake is van psychische problematiek.

Begeleid of beschermd wonen aanvragen

De aanvraag van begeleid wonen begint door contact op te nemen met de gemeente waarin je woonachtig bent. De zorgplicht ligt namelijk bij de gemeente, dit is bepaald in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze wet heeft als doel om iedereen zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. De gemeente heeft een WMO-afdeling ofwel Zorgloket waar je verder wordt geholpen met jouw hulpvraag. Zij zullen helpen met het zoeken naar een zo passend mogelijke oplossing. De kosten van de zorg liggen ook bij de gemeente.