Begeleid wonen

Begeleid wonen

BEGELEID WONEN BIEDT JE EEN VEILIG THUIS MET EEN ZORGORGANISATIE WAAR JE OP TERUG KUNT VALLEN

Begeleid wonen afgestemd op jouw behoeftes

Ambulante begeleiding

Wanneer je ondersteunend wilt gaan wonen en een eigen woning hebt, wordt er gesproken van ambulante begeleiding. Dit houdt in dat er een ambulant begeleider bij jou thuis komt voor de dagelijkse gang van zaken zoals schoonmaak, administratie, gesprekken enzovoort.

Ambulante begeleiding kan voor een uur per week worden ingezet tot maximaal 10 uur. Heb je meer begeleiding nodig? Dan is beschermd wonen misschien wel iets voor jou.

Het verschil tussen begeleid en beschermd wonen

Begeleid wonen houdt in dat de cliënt begeleiding aan huis ontvangt. Dit wordt ook wel begeleid zelfstandig wonen of ambulante begeleiding. Sommige begeleid wonen instanties bieden woonplekken aan waarin meer mensen op één plek meer begeleiding kunnen krijgen en daardoor in de meeste gevallen de hele dag aanwezig is. Veelal is dit wel bedoeld voor cliënten die meer toezicht nodig hebben, maar net niet voor beschermd wonen in aanmerking komen.

Beschermd wonen houdt in dat je binnen een instelling woont. Binnen een beschermd wonen instelling is elke minuut van de dag toezicht en kunnen begeleiders elk moment ondersteuning bieden.

WMO-ondersteuning

Wat is WMO is een veelgestelde vraag. Wij leggen je graag uit wat WMO is. WMO staat voor wet maatschappelijk ondersteuning. Met ingang van 2015 dragen gemeenten zelf zorg voor hun inwoners. Dit wordt ook wel de Wet WMO genoegd. In de Wet WMO zijn landelijke afspraken gemaakt over de invulling van de WMO.

Elke gemeente heeft een WMO loket. Bij de ene gemeente kun je dagelijks telefonisch contact zoeken, bij de andere loopt het contact / de aanvraag via de website van de gemeente. In beide gevallen worden er vragen gesteld om een beeld te vormen van jouw persoonlijke situatie en op welke levensgebieden je ondersteuning nodig hebt. Begeleid wonen is een veel voorkomende vraag bij de WMO.