Borderline

Een borderline persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door heftige emotionele reacties, vaak niet in verhouding tot hetgeen waarop gereageerd wordt. Vaak weten mensen zelf niet waarom ze zo heftig reageren, dit zorgt voor verwarring wat betreft de eigen emoties. Deze verwarring wordt versterkt wanneer er periodes zijn waar ze emotioneel juist heel “rustig” zijn. Er wordt dan gevoelloosheid ervaren. Dit zorgt dikwijls voor depressies en stress.

Voor mensen in de omgeving is borderline erg verwarrend en onvoorspelbaar. Het is voor de omgeving moeilijk om zich in te leven in de, in hun ogen, onredelijke reactie op bepaalde situaties.

Borderline is complex aangezien de stoornis over het algemeen samengaat met andere stoornissen. Angst- en stressstoornissen worden vaak in combinatie met borderline gediagnosticeerd.

Borderline

Een borderline persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door heftige emotionele reacties, vaak niet in verhouding tot hetgeen waarop gereageerd wordt. Vaak weten mensen zelf niet waarom ze zo heftig reageren, dit zorgt voor verwarring wat betreft de eigen emoties. Deze verwarring wordt versterkt wanneer er periodes zijn waar ze emotioneel juist heel “rustig” zijn. Er wordt dan gevoelloosheid ervaren. Dit zorgt dikwijls voor depressies en stress.

Voor mensen in de omgeving is borderline erg verwarrend en onvoorspelbaar. Het is voor de omgeving moeilijk om zich in te leven in de, in hun ogen, onredelijke reactie op bepaalde situaties.

Borderline is complex aangezien de stoornis over het algemeen samengaat met andere stoornissen. Angst- en stressstoornissen worden vaak in combinatie met borderline gediagnosticeerd.