Dysthyme stoornis

Wanneer er sprake is van een depressieve stemming die al minstens twee jaar in zekere mate aanwezig is dan is er mogelijk sprake van een dysthyme stoornis, ook wel dysthymie genoemd. Bij een dysthyme stoornis zijn de symptomen minder heftig in vergelijking tot een ‘gewone depressie’. Er zijn vaker afwisselingen tussen zwaardere perioden en perioden waarin het beter gaat.

Iemand met dysthymie kan in het dagelijkse functioneren gehinderd worden doordat zij eenzaamheid ervaren en zich ongelukkig voelen. Door mogelijke verstoringen in eet- en slaappatronen kan het functioneren ernstig beperkt worden. Dit kan vervolgens lijden tot een gevoel van waardeloosheid en machteloosheid.