Stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornissen

Er wordt gesproken van een stemmingsstoornis wanneer de gemoedstoestand of emoties verstoord zijn of niet passend zijn voor de situatie waarin je verkeert. Dit is te onderscheiden in depressie, dysthyme stoornis of bipolaire stoornis.

Een depressieve stemming kan een gevolg zijn van een stemmingsstoornis. Je kan ook een verhoogde stemming ervaren, namelijk manisch of hypomaan. Tot slot kun je ook een stemming ervaren die tussen manisch en depressief in zit, dit wordt ook wel bipolair genoemd. Bij bipolair schommelt je stemming steeds tussen heel enthousiast en compleet terneergeslagen.