Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Een niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven heeft opgelopen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel.

Een traumatisch hersenletsel is een letsel ontstaan door een oorzaak van buitenaf, zoals een ongeval of door geweld.

Bij een niet-traumatisch hersenletsel ligt de oorzaak van het letsel in het lichaam zelf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een herseninfarct, epilepsie of zuurstoftekort.

Mensen met een NAH ondervinden vaak zowel zichtbare als onzichtbare klachten. De zichtbare klachten vallen vaak direct op, zoals lichamelijke en functionele beperkingen. De onzichtbare gevolgen zijn vaak moeilijker vast te stellen maar worden wel als het meest problematisch ervaren voor mensen met een NAH. Deze gevolgen uiten zich vaak in problemen met de cognitieve functies, het gedrag en ook de persoonlijkheid van een persoon. Ook zijn mensen met een NAH sneller overprikkeld, vermoeid en kunnen last hebben van geheugenproblemen.