Dyscalculie

Dyscalculie ligt niet aan een slechte educatie, maar zit in een persoon zelf. Deze mensen hebben het zeer moeilijk met rekenproblemen. Het komt evenveel voor als dyslexie.

Mensen met dyscalculie hebben vaak moeite met de kleinste rekensommen. Zij zien getallen niet, kunnen vaak niet een geschreven getal gesproken maken of andersom en hebben moeite met links en rechts.

Dan zijn de dagelijkse bezigheden als klokkijken of kaart lezen moeizaam.

Dyslexie

Bij dyslexie spreek je van een extreme achterstand op het gebied van lezen en schrijven ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dyslexie kan optreden bij de ontwikkeling, bij een hersenbeschadiging en kan zelfs aangeboren zijn. Er blijft altijd wel een achterstand bestaan ondanks dat men extra hulp krijgt.

Voor het vaststellen van een diagnose dyslexie moet men eerst kijken of de problematiek geen andere reden heeft zoals een andere stoornis of fixatiedisparatie wat een oogafwijking is.