Licht verstandelijke beperking

Licht verstandelijke beperking

Mensen die een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een aanzienlijke beperking in de cognitieve ontwikkeling en in adaptieve vaardigheden, ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd. In veel gevallen kunnen mensen met deze beperking moeilijk voldoen aan wat er normaal gesproken van mensen van dezelfde leeftijd verwacht wordt.

Bij mensen met een LVB is het niet altijd zichtbaar dat zij een beperking hebben. Hoewel zij graag willen deelnemen aan de samenleving, lukt dit vaak niet zonder hulp. Het is daarom belangrijk dat er een goede inschatting wordt gemaakt van de IQ score zodat er bepaald kan worden in welke mate er ondersteuning nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij.

Kenmerken LVB

Mensen met een LVB functioneren cognitief soms op het niveau van 10-12 jarigen en sociaal-emotioneel hoogstens op het niveau van een 6-9 jarig kind. Vaak ondervinden zij problemen met abstract denken, leren en ook probleemoplossing. Daarnaast hebben zij vaak moeite met verschillende sociale en praktische vaardigheden.

Vaak zijn er problemen te zien in de cognitieve ontwikkeling. Dit is het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie. Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70, of een IQ-score tussen de 70 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen.

Ook kunnen er problemen zijn met adaptieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn benodigd voor het persoonlijk en sociaal functioneren van een persoon.