Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Als je begeleid zelfstandig gaat wonen betekend dit dat je in je eigen woning blijft wonen en thuis begeleiding ontvangt. Deze vorm van ondersteuning kan worden ingezet via de Wmo-afdeling van de gemeente. Over het algemeen komt er dan één of twee keer per week een begeleider bij jou thuis en je kan ondersteunen op verschillende leefgebieden.

Hierbij kan je denken aan hulp bij administratie, financiën, mee gaan naar belangrijke afspraken, leren omgaan met eventuele beperkingen, het zoeken van een zinvolle dag-invulling en natuurlijk nog veel meer.

Verschil begeleid zelfstandig wonen en ambulante begeleiding

Het komt wel vaker voor dat begeleid zelfstandig wonen en ambulante begeleiding door elkaar gehaald worden. Dit is wat verwarrend. Begeleid zelfstandig wonen is gewoon precies hetzelfde als ambulante begeleiding. Je hebt je eigen woning en ontvangt daar de begeleiding. De aanvraag voor begeleid zelfstandig wonen kan je in gang zetten door contact op te nemen met het Wmo-zorgloket van de gemeente waar jij als inwoner ingeschreven staat.

Begeleid zelfstandig wonen aanvragen

Begeleid zelfstandig wonen aanvragen gaat zoals eerder aangegeven via het Wmo-zorgloket van de gemeente waar je als inwoner ingeschreven bent. Wanneer je telefonisch contact opneemt met het Wmo-zorgloket om zorg aan te vragen zullen er een aantal vragen worden gesteld om in kaart te brengen of begeleid zelfstandig wonen ook tot de mogelijkheden behoort en of deze vorm van ondersteuning ook het meest passend is.

Vervolgens zal de aanvraag in gang gezet worden en wordt je over het algemeen binnen 2-8 weken (afhankelijk van de drukte bij de gemeente) uitgenodigd voor een gesprek bij jou thuis of op het stadskantoor. Tijdens deze afspraak kan je verder toelichten waarom begeleid zelfstandig wonen passend is hoeveel begeleiding je nodig hebt.

Als de gemeente zich hierin kan vinden zal er een indicatie voor begeleid zelfstandig worden afgegeven voor een paar uur per week. Vervolgens kan je met behulp van de gemeente op zoek naar een zorgaanbieder. Of je kan zelf alvast in gesprek gaan met verschillende zorgaanbieders om te kijken welke zorgaanbieder jou het beste kan ondersteunen.