Separatieangst

Iemand die separatieangst of verlatingsangst heeft is bang om gescheiden te worden van degene aan wie hij/zij aanhankelijk is. Bij kinderen tot 4 jaar komt dit heel regelmatig voor. Als dit op latere leeftijd nog voorkomt, spreekt men van separatieangst.

Mensen met deze vorm van angst vrezen dat anderen iets overkomt. Zij kunnen vaak ook slecht alleen zijn en kunnen dan ook moeilijk op zichzelf wonen.