Begeleid wonen aanvragen

Om begeleid wonen aan te vragen, kun je contact opnemen met het zorgloket van de gemeente waar je woonachtig bent. Het zorgloket fungeert als het centrale aanspreekpunt voor alle zorg- en ondersteuningsaanvragen binnen de gemeente.

Het proces van het aanvragen van begeleid wonen via het zorgloket bestaat uit verschillende stappen. Allereerst kun je telefonisch of via de website van de gemeente contact opnemen met het zorgloket om je hulpvraag kenbaar te maken. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je jouw persoonlijke situatie, zorgbehoeften en de gewenste vorm van begeleid wonen.

Na het intakegesprek zal er een zorgvuldige beoordeling plaatsvinden, waarbij wordt gekeken naar de indicatiecriteria en de beschikbare middelen binnen de gemeente. Op basis hiervan wordt bepaald of je in aanmerking komt voor begeleid wonen. Indien dit het geval is, wordt er een zorgplan opgesteld, waarin de afspraken en doelen van de begeleiding worden vastgelegd.

Het is belangrijk om te weten dat het aanvraagproces per gemeente kan verschillen. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met het zorgloket van jouw gemeente voor specifieke informatie over de aanvraagprocedure, benodigde documentatie en eventuele wachttijden. De medewerkers van het zorgloket kunnen je begeleiden en ondersteunen gedurende het hele proces van aanvraag tot toewijzing van begeleid wonen.

Contact met het WMO-loket

Binnen enkele weken zal iemand van de WMO-afdeling contact met je opnemen om jouw persoonlijke situatie nader te bespreken en samen met jou in kaart te brengen welke vorm van begeleid wonen het beste bij jou past.

Wanneer de gemeente jouw situatie heeft besproken en ziet dat er voldoende hulpvragen zijn voor een vorm van begeleid wonen, kan er een afspraak worden gemaakt om te kijken welke vorm van begeleid wonen het beste bij jou past.

Keukentafelgesprek gemeente

Elke gemeente heeft zijn eigen wijkcoaches, verdeeld over de verschillende wijken in jouw woonplaats. Wijkcoaches zijn coaches die bij de gemeente werken en zorg dragen voor een stabiele samenleving. De taak van deze wijkcoaches is om mensen die een hulpvraag hebben zo goed mogelijk verder te helpen.

Een gesprek voor begeleid wonen met een wijkcoach vindt in de meeste gevallen bij jou thuis plaats zodat de wijkcoach een goed beeld krijgt van jouw thuissituatie. Ook kan het zijn dat je in sommige gevallen uitgenodigd wordt bij de gemeente.