Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Een antisociale persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door botsingen met de maatschappelijke normen en waarden. Ruzie, impulsiviteit en agressiviteit zijn bekende uitingen van emoties voor iemand met deze stoornis. Prikkelbaarheid en een beperkt geweten liggen ten grondslag aan deze uitingen.

Mensen met deze stoornis hebben vaak een grote afstand tot de maatschappij en kunnen door hun gedrag op veel onvrede rekenen. De onvrede zal echter niet leiden tot verandering, een antisociale persoonlijkheidsstoornis zorgt er namelijk voor dat mensen niet in staat zijn zich schuldig te voelen. Dit maakt deze stoornis extra lastig, de persoon in kwestie heeft namelijk lang niet altijd door waarom er geen aansluiting gevonden kan worden met de rest van de maatschappij.

Gebrek aan aansluiting zorgt ervoor dat er geen gelijkwaardige relaties opgebouwd kunnen worden. Dit zorgt voor eenzaamheid, moeite met het houden van werk en hierdoor soms een weg naar de criminaliteit en depressiviteit. Ook het gebruik van drugs en andere verslavingen komt bij deze groep gemiddeld vaker voor dan in de rest van de maatschappij.