Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is een financiële bijdrage die gevraagd kan worden voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dit moment bedraagt de vaste maandelijkse eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning €19,-. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze bijdrage kan veranderen, omdat de eigen bijdrage wordt berekend op basis van verschillende factoren, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie.

De reden achter het vragen van een eigen bijdrage is om de kosten van de Wmo-ondersteuning eerlijk te verdelen en bij te dragen aan de betaalbaarheid en duurzaamheid van het zorgsysteem. Door een eigen bijdrage te vragen, worden mensen met een hoger inkomen en/of vermogen meer betrokken bij de kosten van hun ondersteuning. Dit zorgt voor een rechtvaardigere verdeling van de lasten en draagt bij aan het behoud van de toegankelijkheid van de Wmo voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Het exacte bedrag van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK) op basis van de persoonlijke situatie van de cliënt. Het CAK berekent de eigen bijdrage aan de hand van de gegevens die zij ontvangen van de gemeente en de Belastingdienst. Het is altijd verstandig om contact op te nemen met het CAK of de gemeente voor specifieke informatie over de eigen bijdrage en eventuele wijzigingen die van toepassing kunnen zijn.