Licht verstandelijke beperking

Een lichtverstandelijke beperking (LVB) is een term die wordt gebruikt om een specifieke vorm van beperking in het intellectuele functioneren en adaptieve vaardigheden te beschrijven. Mensen met een lichtverstandelijke beperking hebben een lager intellectueel functioneringsniveau dan hun leeftijdsgenoten, wat invloed kan hebben op hun leervermogen, taalvaardigheid, probleemoplossend vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het kenmerkende van een lichtverstandelijke beperking is dat het functioneren zich bevindt in het grensgebied tussen normale intelligentie en een matige verstandelijke beperking. Over het algemeen wordt aangenomen dat een IQ-score tussen de 50 en 70 indicatief is voor een lichtverstandelijke beperking.

Mensen met een lichtverstandelijke beperking kunnen moeite hebben met het begrijpen en verwerken van informatie, het leren van nieuwe vaardigheden, het plannen en organiseren van taken en het omgaan met abstracte concepten. Ze kunnen ook beperkingen ervaren in hun sociale en emotionele vaardigheden, wat invloed kan hebben op hun vermogen om relaties aan te gaan en sociale situaties te begrijpen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een lichtverstandelijke beperking een divers spectrum omvat en dat de individuele capaciteiten en ondersteuningsbehoeften kunnen variëren. Mensen met een lichtverstandelijke beperking hebben vaak baat bij begeleiding en ondersteuning die is afgestemd op hun specifieke behoeften, om hen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, het vergroten van hun zelfstandigheid en het bereiken van een optimale kwaliteit van leven.

Kenmerken LVB

Mensen met een LVB functioneren cognitief soms op het niveau van 10-12 jarigen en sociaal-emotioneel hoogstens op het niveau van een 6-9 jarig kind. Vaak ondervinden zij problemen met abstract denken, leren en ook probleemoplossing. Daarnaast hebben zij vaak moeite met verschillende sociale en praktische vaardigheden.

Vaak zijn er problemen te zien in de cognitieve ontwikkeling. Dit is het mentale proces van het opslaan, verwerken, terughalen en toepassen van kennis en informatie. Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70, of een IQ-score tussen de 70 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen.

Ook kunnen er problemen zijn met adaptieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn benodigd voor het persoonlijk en sociaal functioneren van een persoon.