Kamertraining

Kamertraining

Kamertraining is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die zelfstandig (gaan) wonen en individuele begeleiding nodig hebben. De jeugdigen krijgen een eigen kamer in een woongroep, de rest van de voorzieningen worden gedeeld met andere jongeren. Het doel van het traject is dat de jongeren uiteindelijk zelfstandig kunnen functioneren op alle gebieden die horen bij zelfstandig wonen.

In een woongroep gaan de jongeren fasegewijs vaardigheden aanleren die passen bij zelfstandig wonen. Denk hierbij aan het plannen van een dag, zichzelf verzorgen, vrijetijdsbesteding en de administratie. Uiteindelijk komen er steeds meer verantwoordelijkheden bij, met als einddoel een eigen woning.

Kosten kamertraining

Tijdens het traject moeten de jongeren door middel van werk, studiefinanciering, uitkering of anderen inkomsten zichzelf onderhouden. Mocht dit tijdelijk niet mogelijk zijn dan zijn er een aantal mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. De huur kan bijvoorbeeld begrenst worden en er kan leefgeld uitgekeerd worden. Het doel moet uiteindelijk altijd (financiële) onafhankelijkheid zijn.

Een groot deel van de kosten voor kamertraining wordt echter vergoed vanuit de jeugdwet. Ga dan ook altijd in gesprek met een zorgaanbieder om te kijken naar wat financieel mogelijk is.
Om in aanmerking te komen voor kamertraining heb je een beschikking nodig vanuit de jeugdwet. Waar de WMO-wetgeving er is voor volwassenen, is er de jeugdwet voor de jeugd.