Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

De kosten van de woonbegeleiding worden gedekt door de gemeente waarin men woonachtig is. Wel wordt er een eigen bijdrage van maximaal €19 per maand gevraagd. In sommige gevallen is een eigen bijdrage niet nodig of wordt deze in verband met het inkomen van de cliënt verlaagd.